Program

Program

6. Mezinárodní konference psychomotoriky:
Psychomotorická terapie a tělesné sebepojetí

Program 2015 (předběžný)

 

Středa 22. dubna

10.30 – 11.30  Registrace

12.00   Zahájení – PF UJEP Ústí nad Labem, Hoření 13

 • Doc. Pavel Doulík, Ph.D. (děkan Pedagogické fakulty UJEP Ústí n. L.)
 • PhDr. Iva Wedlichová, PhD. (vedoucí katedry psychologie PF UJEP)

12.30 – 17.00  Úvodní přednášky

 • Prof. Christophe Maïano (Univerzita Quebec, Kanada)
  Tělesné sebepojetí a intelektuální nezpůsobilost
 • doc. PhDr. Běla Hátlová Ph.D. (KPS PF UJEP Ústí nad Labem, CZ)
  Pohybová terapie v kontextu tělesného sebepojetí
 • doc.PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. (Praha, CZ)
  Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky
 • Prof. Marit Sörensen Ph.D. (Norská škola sportovních studií, Oslo, Norsko)
  Tělesné já a motivace k pohybové aktivitě
 • PhDr. Eva Chalupová, Ph.D. (FTVS UK Praha, CZ)
  Česká verze Tělesného sebepojetí – Profil FOX
 • Prof. Dr. Ludmila Fialová, Ph.D. (FTVS UK Praha, CZ)
  Osobní spokojenost a chování orientované na zdraví u dospělé populace s ohledem na míru účasti ve sportu.

19.00 SPOLEČENSKÝ VEČER

 

Čtvrtek 23.dubna

9.00 – 13.00 Workshopy- tělocvičny PF UJEP – Hoření 13

 • Mgr. Martin Dlabal, Ph.D. (“Hand Approach”)
 • Doc. Marie Blahutková, Ph.D., Mgr. Zdeňa Sikmund (Cesta k osobnosti prostřednictvím tělesného sebepojetí při psychomotorické terapii)
 • Mgr. Miroslava Papajiková (Taneční lekce a jejich vliv na klienty se sociální fobií)
 • Mgr. Kateřina Farová Gilová (Psychomotorická terapie u psychiatrických pacientů)

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 16.30 Přednášky

 • Davy Vancampfort, Ph.D & prof. Michel Probst (KU Leuven, Belgie)
  Tělesné sebepojetí u pacientů se schizofrenií
 • Marianne Irmler, Ph.D. (Univerzita Oldenburg, Německo)
  Psychomotorická terapie. Zlepšení tělesného sebepojetí u dětí s Duchennovou svalovou dystrofií.
 • Tessa de Schipper, Ph.D. (KU Leuven, Belgie)
  Tělesné sebepojetí u dětí se zrakovým postižením
 • Wioletta Łubkowska, PhD., Mirosława Szark-Eckardt, PhD., Hanna Żukowska, PhD. (Univerzita Szczecin, Kazimierz Wielki Universita v Bydgoszcz, Polsko)
  Aplikace Halliwickova konceptu v terapeutickém plavání.
 • Mgr. Kateřina Gilová & doc. Běla Hátlová Ph.D. (KPS PF UJEP, Bohnice)
  Tělesné sebepojetí podle Foxe u pacientů se schizofrenií a nealkoholovou závislostí

16.30 – 17.00 Oficiální ukončení konference

 

Upozornění: Program může být operativně pozměněn.