Přednášející

Přednášející

Milena Adámková Ségard, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_bbd23d95

 • Absolventka magisterského a postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie.
 • Studovala rehabilitační vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii.
 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti.
 • Zaměřuje se na problematiku využití pohybu a práce s tělem v terapii, především poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení kvality života u běžné populace.
 • Ve své práci navazuje na práce B. Hátlové.


Kontakt: milena.adse@psycholog.be


doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_7101c8ad

 • Proděkan pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)
 • Odborný asistent, psycholog, sportovní psycholog.
 • Pedagogická činnost v oblasti:
 • psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování, psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na sport,  psychologie koučování pro manažery, Teambuilding.

 

PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_6d43fc82

 • Odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.
 • Registrovaný klinický psycholog v Národním centru, atestace v oboru klinické psychoterapie.
 • Zabývá se psychologickým poradenstvím a psychoterapií.

 

Email: dlabal.martin@seznam.cz

 

Mgr. Kateřina Farová Gilová

Vizitky2015_CZ_html_8bb8a576

 • Jako fyzioterapeut pracovala 4 roky v Jedličkově ústavu a 2 roky v Léčebně pedagogické centrum pro duševně postižené  ve Spolkové republice Německo.     
 • V 2006 absolvována Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně znevýhodněných.
 • Od r. 2010 pracuje v PN Bohnice jako psychomotorický terapeut.
 • Zabývá se rehabilitačními programy v podpůrné léčbě pacientů se všemi typy psychiatrických onemocnění

 

Email: katerina.farova@bohnice.cz

 

Prof. Dr. Ludmila Fialová, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_bc27716f

 • Pracuje na katedře Pedagogiky, psychologie a didaktiky na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze.
 • Garantuje studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a Učitelství pro střední školy na UK FTVS.
 • Je autorkou více než 270 vědeckých a odborných článků, výukových textů a výzkumných zpráv ve 4 jazycích.
 • Napsala 5 českých monografií, 15 kapitol v monografii, z toho 11 v zahraničí. Podílela se na řešení 24 grantových úkolů (7 mezinárodních).
 • Řadu let zkoumala body image jako součást sebepojetí člověka. Její výzkumy shrnuje monografie „Pojetí vlastního těla – zdraví, zdatnost, vzhled“.
 • Byla oceněna jako „Žena měsíce“ v české vědě.
 • Je členkou vědecké rady FTVS UK Praha, PF UJEP Ústí nad Labem.
 • Také pracuje jako šéfredaktorka vědeckého recenzovaného časopisu Česká kinantropologie.

 

Email: fialova@ftvs.cuni.cz


Doc. PhDr. Běla Hátlová, PhD.

Vizitky2015_CZ_html_f6a0a130

 • Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu
 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem
 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví
 • Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice

 

Kontakt: belahatlova@centrum.cz


PhDr. Eva Chalupová (Tomešová), Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_8a82d793

 • Odborná asistentka na Oddělení psychologie na FTVS UK Praha od roku 2004.
 • Vyučuje předměty Psychologie, Psychologie Sportu v českém i anglickém jazyce.
 • Výzkumné zaměření:
 • Transkulturní validizace dotazníkových metod, psychodiagnostika ve sportu, aplikovaná psychologie sportu.

 

Marianne Irmler, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_9f648fff

 • Mgr. studium rehabilitačních věd a vzdělávání na Univerzitě v Dortmundu a na Karlově Univerzitě v Praze
 • 2007 – Pohybový terapeut a integrační asistent
 • 2008 – 2011 Pomocný učitel
 • 2010 – 2011 Academický učitel na Univerzitě v Hamburgu, katedra Sportovních a pohybových věd, Univerzita Aplikovaných věd Kiel, katedra Sociální práce a zdraví
 • Od 10/2011 Vyučující na Univerzitě Carl von Ossetztky Oldenburg, specifická oblast: vzdělávání a didaktika v chronických onemocněních a tělesných odchylkách.

 

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_eaa0865b

 • Absolventka oboru Učitelství pro střední školy tělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha.
 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem.
 • 2013 ukončila doktorské studium obor Sociální psychologie FSS MU Brno pod vedením doc. Blahutkové.
 • Zaměřuje se psychologii zdraví, duševní hygienu, psychologii sportu a psychomotoriku.
 •  

Kontakt: Tereza.Loukova@ujep.cz

 

Wioletta Lubkowska, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_f815587b

 • Profesorka na Fakultě Tělesné výchovy a zdravého pohybu, Univerzita Szczecin , Polsko.

 

Kontakt: wioletta.lubkowska@univ.szczecin.pl

 

Prof. Christophe Maïano

Vizitky2015_CZ_html_a1b8b7e9

 • Profesor na Univerzitě v Quebecu (Kanada)
 • Zástupce ředitele Ústavu psychoedukace a psychologie
 • 2003: Ph. D. v oblasti vědy a techniky pohybových aktivit a sportu (University of Montpellier)
 • Oblasti specializace: mentální postižení, poruchy chování, obezita, mladiství, tělesné sebe-pojetí

 

E-mail: christophe.maiano@uqo.ca


Mgr. Miroslava Papajiková

Vizitky2015_CZ_html_84b88dba

 • Studentka Mgr. oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ na FF UK v Praze
 • Absolventka Mgr. oboru POLITOLOGIE na FSV UK v Praze
 • Absolventka ročního akreditovaného výcvikového programu  VĚDOMÉ TĚLO – LABANOVA ANALÝZA POHYBU/BATERNIEFF FUNDAMENTALS
 • Při studiu andragogiky se dále vzdělává v oblasti psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a psychomotoriky.
 • Lektorka pohybových kurzů, tanečnice a konzultantka osobnostního rozvoje.
 • Zkušenosti s tancem a vědomým pohybem získává na lekcích a seminářích českých i zahraničních lektorů.
 • Fascinuje ji propojení těla a mysli. Zaměřuje se na možnosti využití tanečního pohybu a vědomé práce s tělem pro zmírnění projevů sociální fobie i běžné stydlivosti směrem k vyššímu sebevědomí a zdravějšímu sebepojetí klientů.

 

Email: mirka.papajikova@seznam.cz

 

Prof. Michel Probst, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_8b651247

 • Absolvent rehabilitačních věd a fyzioterapie na KU Leuven,  absolvent postgraduálního studia "Psychomotorické terapie" a "Relaxační terapie" na KU Leuven(Belgie).
 • Od roku 1979 působí na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na  katedře Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, kde je od roku 2006 vedoucím katedry.
 • Specializuje se na poruchy příjmu potravy.
 • Prezident Psychomotorické terapeutické společnosti: Mezinárodní rady Rehabilitace v psychiatrii.
 • Člen výboru pro vědu a výzkum Evropského fóra Psychomotoriky.


Kontakt: michel.probst@faber.kuleuven.be

 

Tessa de Schimper, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_c16bbcba

 • Titul Bc. v oblasti Psychomotorické terapie získala na Univerzitě Aplikovaných věd, Windesheim Zwolle, Nizozemí.
 • Student programu Erasmus Mundus magisterského programu v Aplikovaných pohybových aktivitách (KU Leuven).
 • Nyní pracuje na tématu Tělesné sebepojetí u mládeže a dětí se zrakovým postižením s Lauren Lieberman v New Yorku, ve Spojených státech (The College of Brockport, State University of New York).


Prof. Marit Sørensen

Vizitky2015_CZ_html_ca47a05f

 • Profesorka sportovní psychologie na Fakultě  sportovních studií na Univerzitě v Oslu (Norsko).


Kontakt: marit.sorensen@nih.no


PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Vizitky2015_CZ_html_131c4a09

 • 1997 ukončila Mgr. studium fyzioterapie se specializací na somatopsychoterapii na FTVS UK v Praze.
 • 2002 ukončila postgraduální studium na FTVS UK v Praze, obor kinantropologie (Téma disertační práce: Vliv posilovacích cvičení na psychiku – možnosti cíleného ovlivnění)
 • 2002: udělen titul PhDr., rigorózní řízení na FTVS UK v Praze, obor kinantropologie
 • Od r. 1999 do r 2013 asistent, později odborný asistent na katedře fyzioterapie FTVS UK v Praze, odborné a vědecké zaměření: psychosomatika pohybového systému, psychosomatika ve fyzioterapie, psychologické benefity pohybové aktivity.

 

Kontakt: stackeova@volny.cz

 


Davy Vancampfort, PhD.

Vizitky2015_CZ_html_43a33034

 • Pracuje jako terapeut v Universitním Psychiatrickém Centru, K.U.L, campus Kortenberg, v Belgii.
 • Zabývá se rehabilitačními programy v podpůrné léčbě pacientů se schizofrenií.