Registrace

Registrace


Registrace bude zahájena 5. 1. 2017 a ukončena 23. 3. 2017.
Zájemci o aktivní účast ve formě ústní prezentace či workshopu se mohou hlásit do 20.1.2017!

Poplatky k registraciKonference
studenti … 1 500,- Kč
ostatní … 2 100,- Kč

Společenský večer
studenti … 550,- Kč
ostatní … 550,- Kč

Na základě registrace Vám bude na Vámi uvedený e-mail zaslána faktura s potřebnými údaji o zaplacení konferenčního poplatku. Před obdržením faktury nelze poplatek zaplatit.

V ceně je zahrnuto:

 • vstup na konferenci,
 • sborník abstrakt z příspěvků konference,
 • občerstvení v průběhu konference,
 • certifikát o účasti.

Není zahrnuto:

 • oběd (možnost bufetu přímo v budově),
 • doprava,
 • ubytování.

 

Při registraci nutno potvrdit účast na společenském večeru.
Studenti a zaměstnanci PF UJEP mají vstup zdarma (bez náležitostí, které jsou v ceně zahrnuty), v případě zájmu je třeba uhradit poplatek za konferenci či za společenský večer.

V případě neúčasti na konferenci se vložné nevrací, ale je možné za sebe poslat jinou osobu.


Registration starts the 5th January 2017 and ends the 23rd March 2017.
Active participants with oral presentation or workshop can register till the 20th January 2017!

PaymentConference fee
students …60 €
others … 70 €

Social evening
students …30 €
others … 30 €

After registration you will receive to your e-mail an invoice with information to payment.

The conference fee covers:

 • admission to the workshop,
 • one copy of proceedings,
 • refreshment during conference,
 • certificate of attendance.

Not included:

 • lunch (it is possible to buy in a buffet in the university),
 • accommodation,
 • transport.

 

Participation in the Social Evening is necessary to confirm by the registration and to pay extra fee.

When you are not able to participate in the conference, the fee cannot be returned, but you can send another person instead.Základní data / Basic data


*
*

Prezentace (pouze aktivní delegát) / Presentation (active delegate only)

Pasivní delegát / Non-presenting delegatePříchozí adresa / Incoming address

Vaše příchozí adresa (zaměstnavatel) ! / Address of your employer !
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Fakturační adresa / Billing address

   Fakturační adresa je jiná než adresa příjezdová ! / Billing address is different like incoming address !


   Ano, chci se zúčastnit společenského večera. / Yes, I would like to participate in social evening.

Položky označené "*" jsou povinné k vyplnění !       /       Items marked with "*" are compulsory for fill !