Přednášející

Přednášející

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

 • Odborná asistentka Katedry tělesné výchovy Pdf MU
 • Výchozí pohybové aktivity: gymnastika a synchronizované plavání  daly základ k specializaci v současnosti –cvičení  s hudbou na velkých míčích, s overballem a pilates, aqua aerobic, aqua step aerobic, aqua fitness (zaměřené na různé věkové kategorie –děti,dospělí a senioři)
 • Poslední publikace:
  JANOŠKOVÁ, Hana, Marta MUCHOVÁ, Karla TOMÁNKOVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. V dobré kondici i po šedesátce. Brno: CPress ve společnosti Albatros Media a.s., 2013. 151 s. ISBN 978-80-264-0163-6

 

Milena Adámková Ségard, Ph.D.

 

 • Absolventka magisterského a postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie
 • Studovala rehabilitační vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii
 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti
 • Zaměřuje se na problematiku využití pohybu a práce s tělem v terapii, především poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení kvality života u běžné populace
 • Ve své práci navazuje na práce B. Hátlové

Kontakt: milena.adse@psycholog.be

Jean-Michel Albaret, Ph.D.
 • Odborný asistent na univerzitě v Toulouse (FR)
 • Ředitel Psychomotorického institutu vzdělávání Toulouse

 

 

Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
 • Absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor tělesná výchova, společenské vědy
 • Absolvent postgraduálního studia Kinantropologie
 • Odborný asistent na Katedře podpory zdraví, Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně
 • Pedagogická činnost v oblasti: zdravotní tělesná výchova, kompenzační cvičení, didaktika tělesné výchovy, psychomotorika, pohybové aktivity pro seniory

 

Kontakt: grmela@fsps.muni.cz

 

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

 • Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu
 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem
 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví
 • Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

 

 • Rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra
 • Přední odborník na problematiku psychologie odolnosti
 • Orientuje se na problematiku prožitkovosti pohybových cvičení ve vztahu ke kvalitě života

 

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
 • Od roku 2003 spolupracuje s UK Fakultou humanitních studií, katedrou „Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích“ a v roce 2009 zde byla habilitována v oboru Sociální a kulturní antropologie
 • Významná osobnost české gerontologie
 • Spoluzakladatelkou České Alzheimerovské společnosti , v současnosti je předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti
 • Od roku 2007 je členkou výboru International Association of Gerontology and Geriatrics a od roku 2008 členkou výboru Alzheimer Europe
 • Od roku 1992 ředitelkou Gerontologického centra v Praze

 

 

Profesor Gerd Hölter, Ph.D.
 • Od roku 1992 profesor pro vzdělávání v oblasti pohybu a pohybovou terapii na Universitě v Dortmundu
 • 1996 aprobace jako analytický terapeut pro děti a mládež a vedoucí pohybové ambulance v centru pro poradenství a terapii na Univerzitě v Dortmundu
 • Autor mnoha odborných publikací v oblasti didaktiky, taneční a pohybové terapie a evaluačního výzkumu

 

 

doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
 • Proděkanka pro vnější vztahy Masarykovy Univerzity v Brně
 • Docentka na fakultě Sportovních studií MU v Brně katedra podpory zdraví
 • Orientace na uplatnění psychomotorických cvičení a her v pohybových aktivitách seniorů

 

 

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

 

 • Absolventka oboru tělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha, doktorského studia na FSS MU Brno obor Sociální psychologie
 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem
 • Zaměřuje se na psychologii sportu, psychologii zdraví, duševní hygienu a psychomotoriku

Kontakt: tereza.loukova@ujep.cz

Prof. PhDr. Jiří Mareš, Csc.
 • Profesor v ústavu sociálního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • Členem pracovní skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii

 

 

Martin Elodie

 • Psychomotorický terapeut v Toulouse v týmu, který se specializuje na Alzheimerovu chorobu
 • Člen Psychomot Training Institute v  Toulouse

 

Valentina Moro, Ph.D.

 • odborný asistent na katedře filosofie, vzdělávání a psychologie na Univerzitě ve Veroně v Itálii
 • 2004 – získala doktorát v oblasti psychologie a psychiatrie

 

Doc. PhDr. Viléma Novotná

 

 • Vedoucí katedry gymnastiky na FTVS UK v Praze
 • Zabývá se systematikou oboru gymnastika, zejména oblastí cvičení s hudbou zaměřenou na podněcování tvořivosti, kultivování pohybového projevu a kondici

Kontakt: vnovotna@email.cz

Mgr. Iveta Šimůnková, Msc.

 

 • Odborná asistentka gymnastiky na FTVS UK v Praze
 • Studentka doktorského programu kinantropologie u prof. Novotné
 • Zabývá se tělesnou gramotností a systémem vzdělávání v gymnastice a hudebně-pohybových skladbách

 

 

Mgr. Jitka Suchá

 

 • Absolventka oboru ergoterapie a fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze
 • Pracovník v gerontologickém centru jako vedoucí denního stacionáře pro seniory, paměťový trenér
 • Autorka mnoha vědeckých publikací

 

 

PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

 

 • Vedoucí katedry psychologie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 • Specializace na ontogenetickou a pedagogickou psychologii

 

Kontakt: iva.wedlichova@ujep.cz

 

 

Thesi Zak
 • Terapeutka zaměřená na tělesně postižené osoby, starší osoby a osoby trpící Alzheimerovou chorobou
 • Již několik let pracuje také s dětmi
 • Aktivně přednáší na konferencích, seminářích, vysokých školách apod.
 • působila jako referentka na Pedagogické Vysoké škole ve Vídni
 • od roku 2002 funguje jako samostatná, mobilní lektorka v oblasti psychomotorického rozvoje lidí mezi 3 až 103 lety v mateřských školách, základních a středních školách, v institucích s postiženými, v klubech pro seniory

 

 

Prof. Michel Probst, Ph.D.

 

 • Absolvent rehabilitačních věd a fyzioterapie na KU Leuven, absolvent postgraduálního studia "Psychomotorické terapie" a "Relaxační terapie" na KU Leuven (Belgie)
 • Od roku 1979 působí na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na katedře Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, kde je od roku 2006 vedoucím katedry. Specializuje se na poruchy příjmu potravy
 • Prezident Psychomotorické terapeutické společnosti: Mezinárodní rady Rehabilitace v psychiatrii
 • Člen výboru pro vědu a výzkum Evropského fóra Psychomotoriky

Kontakt: michel.probst@faber.kuleuven.be

Davy Vancampfort, Ph.D.

 • Pracuje jako terapeut v Universitním Psychiatrickém Centru, K.U.L, campus Kortenberg, v Belgii
 • Zabývá se rehabilitačními programy v podpůrné léčbě pacientů se schizofrenií