Přednášející

Přednášející

 

Prof. Marit Sørensen,
Ph.D.

Profesorka
sportovní psychologie – Norská škola Sportovních studií
v Oslu

 

Učitelka
angličtiny na ZŠ, výuka Tv v sociálních a zdravotnických
zařízeních

 

Výuka
neslyšících studentů

 

Senior
Advisor v sekci pro podporu zdraví, Národní institut pro
veřejné zdraví.

Kontakt:
marit.sorensen@nih.no

Mag. rer. nat. Wolfgang
Ruf

 

Narozen
1983 v Kirchdorfu,

 

2003-
2008 obor Sportovní věda na Universitě v Grazu,

 

2006-
2007 navazující obor Sportovní věda na Universitě v Tartu,
Estonsko

 

2008-
2014 Manažer a zakladatel projektu : “Pro move Graz and pro
move Austria, sport lidem s problémy s mentálním
zdravím“.

 

Od
2013 Odborný asistent na katedře tělesné aktivity a
veřejného zdraví při Institutu sportovní vědy na
Universitě v Grazu.

 

doc.
PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Absolventka
Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze;

 

Absolventka
postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu;

 

Docentka
na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem;

 

Zaměřuje
se na sportovní psychologii a psychologii zdraví;

 

Založila
a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické
terapie v psychiatrické péči v České Republice.

 

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

PhDr.
Martin Dlabal, Ph.D.

Absolvent
oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.

Absolvent
postgraduálního studia sociální psychologie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 

V
současné době působí jako klinický psycholog ve Fakultní
nemocnici na Bulovce v Praze.

 

Odborný
asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem.
Zaměřuje se především na hypnotickou a nehypnotickou
komunikační strategickou psychoterapii.

Kontakt:
dlabal.martin@seznam.cz

 

doc.
PaeDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Proděkan
pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)

 

Odborný
asistent, psycholog, sportovní psycholog.

 

Pedagogická
činnost v oblasti:

psychologie
sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika,
Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a
lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování,
psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na
sport, psychologie koučování pro manažery, Teambuilding.

Mgr.
Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

absolventka
Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií na
Masarykově univerzitě v Brně

od
r.2009 odborný asistent na Katedře společenských věd a
managementu sportu, FSpS MU

 

zabývá
se využitím pohybových aktivit a her (žonglování,
psychomotorické hry, aplikované pohybové aktivity aj.) u
specifických cílových skupin

 

spolupracuje
s katedrami sociální a speciální pedagogiky PdF MU,
Atelierem výchovné dramatiky neslyšících JAMU,Centrem
Kociánka pro děti a mládež s kombinovaným postižením či
Klubem Parkinson Brno

 

v
oblasti vědecko-výzkumných a pedagogických aktivit
spolupracuje dále se zahraničními institucemi (HfH Zurich,
Švýcarsko; University of Vienna; Metropolia University
Helsinki, Finsko; aj)

 

kromě
akademických aktivit působí v Divadle KUFR.

 

Kontakt:
travnikova@fsps.muni.cz

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

Absolventka
oboru Učitelství pro střední školy tělesná výchova –
psychologie na FTVS UK Praha.

Od
září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad
Labem.

 

2013
ukončila doktorské studium obor Sociální psychologie FSS MU
Brno pod vedením doc. Blahutkové.

 

Zaměřuje
se psychologii zdraví, duševní hygienu, psychologii sportu a
psychomotoriku.

Kontakt:
Tereza.Loukova@ujep.cz

Mgr.
Miroslava Papajiková

Studentka
Mgr. oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ na FF UK v Praze

 

Absolventka
Mgr. oboru POLITOLOGIE na FSV UK v Praze

 

Absolventka
ročního akreditovaného výcvikového programu  VĚDOMÉ
TĚLO – LABANOVA ANALÝZA POHYBU/BATERNIEFF FUNDAMENTALS

 

Při
studiu andragogiky se dále vzdělává v oblasti
psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a
psychomotoriky.

 

Lektorka
pohybových kurzů, tanečnice a konzultantka osobnostního
rozvoje.

 

Zkušenosti
s tancem a vědomým pohybem získává na lekcích a
seminářích českých i zahraničních lektorů.

 

Fascinuje
ji propojení těla a mysli. Zaměřuje se na možnosti využití
tanečního pohybu a vědomé práce s tělem pro zmírnění
projevů sociální fobie i běžné stydlivosti směrem k
vyššímu sebevědomí a zdravějšímu sebepojetí klientů.

Email:
mirka.papajikova@seznam.cz

PhDr. Renata
Hajná, Ph.D.

Odborná
asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem,
školní psycholog, pedagog, rodinný terapeut;

 

s dlouholetou praxí v pedagogicko-psychologickém poradenství ve školském systému;

 

hlavní
oblast zájmu: vývojová psychologie, pedagogická psychologie, školní a
poradenská psychologie, výchovné a kariérní poradenství.

Kontakt:
 renata.hajna@ujep.cz

Adéla Čermáková

 

Průvodkyně
celostního rozvoje s využitím koučovacích a terapeutických
přístupů pod značkou Comito, lektorka zážitkových
workshopů;

 

Facilitátorka
Mystického tance (Mystical Dance TM), provázených dynamických
i klidových meditací a relaxačních cvičení;

 

Intstruktorka
freedivingu – nádechového potápění

 

Zaměřuje
se na témata životní transformace, dosahování rovnováhy a
harmonie, redukce stresu a nalezení smyslu a pořádku;

 

Při
své práci zapojuje mysl, tělo i duši, využívá propojení
smyslů, dechová a energetická cvičení, věnuje se tématice
zpracování emocí v propojení s tělem a čerpá inspiraci v
přírodě prostřednictvím práce s elementy aj.

 

Anders Farholm,
Ph.D

Doktorand
Norské školy sportovních věd v Oslu, Katedra Coachingu
a psychologie sportu.

 

Hlavní
oblastí zájmu je motivace pro pohybovou aktivitu pro jedince
s vážným psychickým onemocněním.

Magne Hem Stenersen

Student
magisterského studijního programu v Sportovních vědách
(2014-2016);

instruktor
v několika různých rehabilitačních institucích a
organizací, využívajících přizpůsobené fyzické aktivity
jako prostředek ke zvýšení úrovně činností a celkovou
pohodu u dětí, dospívajících a dospělých.

Hans Olav Østebrød

V
současné době dodělává magisterský studijní program ve
Sportovních vědách na Norské škole sportovních studií
(2014-2016);

ukončené
bakalářské studium v oboru Pohybová aktivita a zdraví;

 

Osobní
trenér a terapeut na psychiatrii;

 

Fyzická
aktivita instruktor v několika různých institucí a
organizací využívajících fyzické aktivity jako prostředek
ke zvýšení úrovně činností a celkovou pohodu mezi dětmi.

Fredrik Sørhaug
Kristiansen

 

Nyní
je studentem magisterského studijního programu v Sportovních
vědách (2014-2016);

instruktor
činnosti v institucích a organizacích, které využívají
fyzické aktivity jako prostředek ke zvýšení úrovně
aktivity a celkovou pohodu u dětí, dospívajících a
dospělých.

PhDr.
Et Mgr. Otakar Fleischmann, Ph.D.

Pracovní
zkušenosti:

1989
– doposud – UJEP v Ústí nad Labem

Odborný
asistent katedry psychologie, Pedagogické fakulty a Fakulty
zdravotnických studií, kde zaměřuje svoji práci zejména na
sociální psychologii, psychopatologii, psychoterapii a
psychologii zdraví

1986-89
Učitel na základní škole, později zástupce ředitele
(1983-87)

Vzdělání
a specializace

2008
Absolvent Karlovy Univerzity v Praze, obhájení PhDr.,
Ph.D. v oboru psychologie

1992
Filozofická Fakulta UK, Praha, specializace: klinická
psychologie

1983
Pedagogická Fakulta, Plzeň. Obor: Český jazyk a Výtvarná
výchova pro základní a střední školy

 

Geir
Haakstad

 

Pracuje
jako pedagog a lektor na univerzitě v Diakonhjemmet, a
zároveň působí v tamní nemocnici na oddělení
Psychiatrie v Oslu.

 

Získal
titul v oboru kognitivní terapie a magisterský diplom
v adaptivní pohybové aktivitě na Norské škole
sportovních věd.

 

od
roku 2000 doposud pracuje s osobami s psychickými
poruchami v Dikemarksé nemocnici na psychiatrickém
oddělení pro pacienty s diagnózami vážných
psychických a mentálních poruch.

 

V roce
2007 začal pracovat v nemocnici v Diakonhjemmet, kde
byl jedním z týmových leaderů a iniciátorů pro
životní změnu a pohybovou aktivitu pacientů.

 

Poslední
čtyři roky pracuje s osobami s vážným psychickým
onemocněním, kteří jsou propuštěni do domácího
ošetřování.

Mgr.
Lenka Kružíková, Ph.D.

 

Dr.
Kružíková pracuje jako muzikoterapeut u dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami a u dětí se zvýšeným sociálním
rizikem.

 

Je
odbornou asistentkou Katedry hudební výchovy Univerzity
Palackého v Olomouci, kde se zaměřuje na hlasovou výchovu a
voice terapii.

 

V
mateřských a rodinných centrech vytváří programy pro
maminky s dětmi raného věku. Je také lektorkou hudební a
pohybové výchovy, muzikoterapie nebo dalších jiných
oblastí, směřujících k maximální podpoře rozvoje dítěte.

Mgr.
et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Pracuje
jako odborný asistent na
Fakultě
humanitních studií, Ústav školní pedagogiky;

 

2002
vystudoval PdF MU Brno, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
Mgr.

 

2011
vystudoval na FF UP Olomouc, obor Psychologie, Bc.

 

2012
získal doktorát na FSpS MU Brno, obor Kinantropologie, Ph.D.

 

2013
vystudoval FF UP Olomouc, obor Psychologie, Mgr.

 

Instruktor
Halliwickovy metody.

Kontakt: pacholik@fhs.utb.cz