Program

Program

Program 2013

 

Úterý 9.dubna

 

12.30 – 13.45   Registrace 

14.00 – 14.15   Zahájení – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

  • Doc. Pavel Doulík, Ph.D. (děkan Pedagogické fakulty UJEP Ústí n.L.)
  • PhDr. Iva Wedlichová, PhD. (vedoucí katedry psychologie PF UJEP)

 

 

14.15 – 18.00    Úvodní přednášky – Historie a současnost psychomotorické terapie v léčbě schizofrenie

 

 

14.15 – 15.15

Doc. Běla Hátlová, PhD. (KPS PF UJEP) & PhDr.Hana Kynštová, PhD. (UJEP FSZ)

  • Proč psychomotorická terapie pro pacienty se schizofrenií?

Prof.Guy Faulkner, PhD. (Toronto, Kanada)

  • Cvičení jako terapeutický doplněk pro jedince se schizofrenií

 

15.15 – 15.30 přestávka

 

 

15.30 – 16.30

Prof. Michel Probst, Ph.D.(KU Leuven, Belgie)

  • Vývoj psychomotorické terapie pro pacienty se schizofrenií v Belgii

as.prof. Natalia.Oganesjan , PhD. (St.-Peterburg, Russia)

  • Historie a současnost užití metod motorické terapie v Rusku s pacienty s diagnózou schizofrenie.

 

 

16.30 – 16.45 přestávka

 

 

16.45 – 17.45

Prof.Marit Sørensen (Oslo, Norway)

  • Historie tělesných cvičení v norské psychiatrii

Prof.  Hana Válková, PhD. (Palackého University Olomouc, CZ)

  • Přizpůsobená tělesná aktivita a psychomotorická terapie

 

 

 

Středa 10.dubna

 

9.00 – 13.00 Přednášky – Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

 

9.00 – 10.30

Prof. Guy Faulkner, Ph.D. (Toronto, Kanada)

  • Důvod k tělesné aktivitě: Faktor výhry

Prof. Adrian Taylor, Ph.D. (Exeter, UK)

  • Rozšíření kouření mezi lidmi se schizofrenií

as.prof. Viléma Novotná(FTVS UK Praha, CZ)

  • Gymnastická gramotnost jako základ pohybové terapie

 

10.30 – 10.45 přestávka

 

10.45 – 11.45

Lenz Viola Sibylle(Altenburg, Germany)& Stephan Roebers (Dessau, Germany)

  • Taneční a výrazová terapie: Základy a jejich aplikace v léčbě schizofrenie v klinickém kontextu

Davy Vancampfort, PhD. (UPC-KU Leuven, CampusKortenberg, Belgium)

  • Jak stanovujeme bezpečný cvičební protokol pro pacienty se schizofrenií?

 

 

11.45 – 12.00 přestávka

 

12.00 – 13.00 

Prof. Adrian Taylor, PhD. (Exeter, UK)

  • Role cvičení jako terapie snižující a eliminující kouření (z experimentální práce v laboratoři k vývoji intervencí)

Geir Haakstad (Oslo, Norsko)

  • Tělesná aktivita a mezioborové spojení dvojí diagnózy. Evaulace TED

 

 

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd

  

14.00 – 17.00 Workshopy – tělocvičny PF UJEP

 

Tělocvična A 

14.00 – 15.20 Lenz Viola Sibylle(Altenburg)&Stephan Roebers (Dessau, Germany)

  • Taneční a výrazová terapie: Základy a jejich aplikace v léčbě schizofrenie v klinickém kontextu

15.30 – 16.50 doc. Marie Blahutková, PhD. (FSPS, PF MU Brno)

 • Psychomotoricképsychoregulační techniky

 

Tělocvična B

14.00 –15.20 Darya Mikhaylova(Psychiatrická klinika S-Peterburgh,  Rusko)

 • Metody taneční terapie s pacienty s diagnózou schizofrenie

 

15.30 –16.50 Kerstin Krause(Psychiatrická klinika Samara, Rusko)

 • Metody pohybové terapie u pacientů s diagnózou schizofrenie v Samaře Rusku

 

19.30 Společenský večer

 

 

 

Čtvrtek 11.dubna

 

8.15 – 9.00 Posterová sekcev prostoru před tělocvičnami

 

9.00 – 11.30 Workshopy – tělocvična PF UJEP a hotel Clarion

 

9:00 – 10.00 Davy Vancampfort, PhD. (UPC-KU Leuven, Campus Kortenberg, Belgie)

  • Psychomotoricko – terapeutické programy pro pacienty se schizofrenií na UPC, KU L,campusKortenberg

 

10.15 – 11.45 as.prof.  Natalia Oganesjan, PhD. (St.-Peterburg, Rusko)

  • Taneční terapie pacientů se schizofrenií s přetrvávajícími deficity

 

9:00 – 10.00 PhDr. Hana Kynštová, PhD. & Tereza Louková, PhD. (FZS, PF UJEP)

 • Sociálně – aktivační program klientů s psychózou v denním centru

 

12.00 – 13.00 Oficiální zakončení semináře

Prof. Michel Probst, Ph.D.  (UPC-KU Leuven, CampusKortenberg, Belgie)

  • Psychomotorická terapie – vize do budoucna.

Prof.Attilio N. Carraro(Universitàde gli Studi di Padova, Itálie)

  • Psychomotorická terapie – vize do budoucna

Doc. Běla Hátlová,Ph.D.   (UJEP Ústí nad Labem, CZ)

  • Psychomotorická terapie – vize do budoucna

Tereza Louková, PhD.  (UJEP PF, Ústí nad Labem, CZ)

  • Ukončení, PMT pozvání na další seminář.