Přednášející

Přednášející

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 

Prof. GuyFaulkner, Ph.D.

 • Profesor Guy Faulkner pracuje na Fakultě Tělesné výchovy a zdraví na Univerzitě v Torontu (Kanada)
 • Aktivní člen Federace sportovních psychologů
 • Od roku 1995 prezentuje studie pojednávající o vlivu tělesných cvičení na psychický stav psychiatrických pacientů
Prof. Marit Sørensen
 • Profesorka sportovní psychologie na Fakultě sportovních studií na Univerzitě v Oslu (Norsko).

Kontakt: marit.sorensen@nih.no

Prof. Michel Probst, Ph.D.

 • Absolvent rehabilitačních věd a fyzioterapie na KU Leuven, absolvent postgraduálního studia „Psychomotorické terapie“ a „Relaxační terapie“ na KU Leuven (Belgie)
 • Od roku 1979 působí na Katholieke Universiteit Leuven v Belgii na katedře Rehabilitation Sciences and Physiotherapy, kde je od roku 2006 vedoucím katedry. Specializuje se naporuchy příjmu potravy
 • Prezident Psychomotorické terapeutické společnosti: Mezinárodní rady Rehabilitace v psychiatrii
 • Člen výboru pro vědu a výzkum Evropského fóra Psychomotoriky

Kontakt: michel.probst@faber.kuleuven.be

 

Natalia YurevnaOganesyan, Ph.D.

 • Psycholožka a psychoterapeutka
 • Vedoucí oddělení taneční terapie Pedagogické fakulty A. I. Gercena v Petrohradě (Rusko)

Prof. Adrian Taylor

 • Působí na Univerzitě v Exteru (Velká Británie)
 • Oblasti působení: Psychologie cvičení a zdraví, Tělesná výchova a Vědy o zdraví (Exercise and Health Psychology,Sport & Health Sciences, College of Life and Environmental Science)
 • Zabývá se vlivem  cvičení na psychickou pohodu, a pochopením  toho, jak fyzická aktivita posiluje psychické složky osobnosti.  Věnuje se vytváření schémat cvičebních programů ovlivňujících předem určené složky osobnosti

 

Prof. Gioacchino Pagliaro

 • Ředitel Psychologické kliniky v Bologni (U.O.C. Psicologia Clinica Ospedaliera), Onkologické oddělení
 • Profesor klinické psychologie na Univerzitě v Padově
 • Psycholog a psychoterapeut
 • Od roku 1993 profesor a lektor na oddělení Klinické psychologie na Universitě v Padově
 • Věnuje se holistickému modelu a alternativním psychologickým metodám v klinické praxi
 • Víceprezident mezinárodní společnosti AIREMP pro výzkummedicíny a psychologie v Entanglementin

Kontakt:
gioacchino.pagliaro@ausl.bologna.it
gioacchino.pagliaro@unipd.it

 

Rui Roque Fernando Martins, Ph.D.

 • Profesor a více-prezident na Technické Univerzitě v Lisabonu (Faculty of Human Kinetics, UTL, Portugal)
 • President Evropského Fóra Psychomotoriky
 • Koordinátor magisterských předmětů v oblasti psychomotorické rehabilitace FHM – UTL
 • Portugalský delegát v Mezinárodní organizaci psychomotoriky a relaxace v Paříži
 • Zakládající člen a více-prezident Portugalské Asociace Psychomotoriky

 

Kontakt: rmartins@fmh.utl.pt

 

Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

 • Absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Absolventka postgraduálního studia Kinantropologie, psychologie sportu
 • Docentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem
 • Zaměřuje se na sportovní psychologii a psychologii zdraví
 • Založila a rozvíjí se svými studenty použití psychomotorické terapie v psychiatrické péči v České Republice

Kontakt: belahatlova@centrum.cz

 

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 • Proděkan pro vědu a výzkum na FSPS MU Brno (2006-2009)
 • Odborný asistent, psycholog

Pedagogická činnost v oblasti:
psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, Team-gym, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování, psychologie zdraví, sociální psychologie se zaměřením na sport, psychologie koučování pro manažery, teambuilding

 

Viola – Sybille Lenz

 • Taneční a výrazová terapeutka (Německo)
 • Členka odborné německé společnosti tanečních terapeutů – BTD
 • Vystudovala pedagogiku se zaměřením na klinickou medicínu
 • Dvanáct let pracuje na Klinice psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky v Altenburgu
 • V terapii jednotlivce i skupiny používá nonverbální interakční modely mezi matkou a dítětem ve spojení s možnými důsledky na jejich vazbu a dále využívá pohybové profily dle Kestenbergové

Stephan Roebers

 • Psychoterapeut (Německo)
 • Vystudoval speciální pedagogiku, tanec a taneční pedagogiku, absolventexpresivní terapie (BTD) v klinickém kontextu
 • Výcvik v HalprinLife / Art Process, zaměření na systémovou psychotraumatologii podle Rupperta

prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

 • Profesorka na Univerzitě Palackého v Olomouci
 • Oblast zájmu: Kvalita života osob s mentálním postižením. Integrace prostřednictvím pohybových aktivit, sportu, vzdělávání

Kontakt: hana.valkova@upol.cz

Doc. PhDr. Viléma Novotná

 • Vedoucí katedry gymnastiky na FTVS UK v Praze
 • Zabývá se systematikou oboru gymnastika, zejména oblastí cvičení s hudbou zaměřenou na podněcování tvořivosti, kultivování pohybového projevu a kondici

Kontakt: vnovotna@email.cz

Prof. Attilio Carraro
 • Odborný asistent výchovných metod, metodologie Tv, pohybových aktivit na katedře pedagogických věd, na Pedagogické fakultě na Univerzitě v Padově (Itálie)
 • Učí metodiku a didaktiku tělesné výchovy v primárním vzdělávání 

 

Kontakt: attilio.carraro@unipd.it

Milena Adámková Ségard, Ph.D.

 • Absolventka magisterského a postgraduálního studia na FTVS UK Praha obor Kinantropologie
 • Studovala rehabilitační vědy a fyzioterapii na KU Leuven v Belgii
 • Odborná asistentka na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem, přednáší v oboru psychologie zdraví a psychologie osobnosti
 • Zaměřuje se na problematiku využití pohybu a práce s tělem v terapii, především poruch příjmu potravy, psychotických onemocnění a zlepšení kvality života u běžné populace
 • Ve své práci navazuje na práce B. Hátlové

Kontakt: milena.adse@psycholog.be

 

Mgr. Tereza Louková

 • Absolventka oborutělesná výchova – psychologie na FTVS UK Praha
 • Od září 2008 působí na katedře psychologie PF UJEP Ústí nad Labem a studuje doktorské studium obor Sociální psychologie FSS MU Brno pod vedením doc. Blahutkové
 • Zaměřuje se na psychologii sportu, psychologii zdraví a psychomotoriku

Kontakt: tereza.loukova@ujep.cz

 

Davy Vancampfort, Ph.D.

 • Pracuje jako terapeut v Universitním Psychiatrickém Centru, K.U.L, campus Kortenberg, v Belgii
 • Zabývá se rehabilitačními programy v podpůrné léčbě pacientů se schizofrenií

 

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
 • Absolventka oboru sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a sociální práce na Univerzitě v Hradci králové
 • Dokončila studium Ph.D. se zaměřením na Psychomotorickou terapii u dg. schizofrenie se zaměřením na resocializaci pod vedením B. Hátlové
 • Působí na katedře fyzioterapie a ergoterapie, Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem

Kontakt: hana.kynstova@ujep.cz

 

Darya Mikhaylova, can Ph.D. 
 • Psycholožka a taneční terapeutka v psychiatrické léčebně Skvortsova-Stepanova (Saint Petersburg)
 • Studentka Ph.D. u prof. N. U. Oganesjan