Vzdělávání

Vzdělávání

V české republice není psychomotorika samostatným oborem.

 

Přehled pracovišť, kde je psychomotorika vyučována v rámci jiných kateder.

 

Praha

Univerzita Karlova – Fakulta tělesné výchovy a sportu
– doktorské studium: Psychomotorika v prevenci a léčbě psychických poruch. (Hátlová)

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta
– přednášky, semináře a cvičení: Psychomotorika (Dvořáková)

 

Brno

Masarykova Univerzita – Fakulta sportovních studií, Katedra společenských věd ve sportu
– přednášky, semináře a cvičení: Psychomotorika (Blahutková, Pacholík, Trávníková, Kopřivová)

Masarykova Univerzita – Pedagogická fakulta
– přednášky, semináře, cvičení: Psychomotorika (Jonášová)

 

Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
– přednášky, semináře a cvičení: Psychomotorika (Hátlová, Adámková, Louková, Kulhánková)

 

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta telesné kultury, Katedra Aplikované
(Ondřej Ješina, Hana Válková)

 

Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky
(Oldřich Müller)

 

 

Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta, katedra tělesné výchovy a sportu
(Eva Kořenková)

 

Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická Fakulta, tělesná výchova a sport
(Marta Bursová)

 

Česká asociace sport pro všechny – komise psychomotoriky
(Jalovecká, Dvořáková, Růžičková, Macešková, Wiednerová)

 

 

 

Poslední publikace v ČR:

Blahutková, Marie. Psychomotorika. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 92 s. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1.

Blahutková, M.,Brůžková, L., Matějková, E., Trávníková, D. Psychomotorická terapie. Vyd. 2., rozšířené. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 36 s. ISBN 978-80-210-5084-6.

 

Trávníková Dagmar: Žonglování. Brno : Masarykova univerzita, 2008 ISBN 978-80-210-4587-3

Dvořáková, H. a kol. Psychomotorika . ČASPV, komise psychomotoriky 2010

Hátlová, B. a kol. Psychomotorická terapie demencí v počáteční a střední fázi. Oddělení aktivit v přírodě, o.s. & Asociace psychologů sportu, 2010 ISBN 978-80-904094-9-1

Hátlová, B. , Adámková Ségard, M., Psychomotorická terapie. in Kolář,P.et al. Rehabilitace v klinické praxi. ed.L.Houdek,  Galén 2010. ISBN 978-80-7262-657-1

Adámková Ségard, M., Hátlová, B. Probst,M. kol. (2010). Psychomotorická terapie v léčbě poruch příjmu potravy. Praha: European Science and Art Publishing & Asociace psychologů sportu ISBN 978-80-87504-01-7

Adámková Ségard, M., Hátlová, B. Probst,M. kol. (2010). Psychomotor therapy in the Treatment of Eating Disorders. Ústí nad Labem: University of. J. E. Purkyně in Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-326-7

Hátlová, B., Kirchner, J.(editoři): Kapitoly z teorie psychomotorické terapie. Vydalo: European Science and Art Publishing, o.s. & Asociace psychologů sportu ISBN 978-80-87504-01-7.