Program 2016

Program 2016

7. Mezinárodní konference psychomotoriky
Psychomotorická terapie a motivace k pohybové aktivitě

20. – 21. 4. 2016

 

Vážení přátelé a kolegové,

ve dnech 20. až 21. 4. 2016 proběhla 7. Mezinárodní konference psychomotoriky, která se uskutečnila na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Hlavním tématem konference byla Psychomotorická terapie a motivace k pohybové aktivitě. Jako hlavní hosté zde přednášeli: prof. Marit Sorensen z Norska, prof. Michel Probst z Belgie a Mag.rer. nat. Wolfgang Ruf z Rakouska.

Cílem všech psychomotorických konferencí je nabídnout řadu teoretických přednášek a praktických prožitkových workshopů z oblasti psychomotorické terapie pod vedením českých i zahraničních odborníků. Konference jsou určeny pro studenty psychomotorických, psychologických, pedagogických, tělovýchovných, fyzioterapeutických a zdravotnických fakult, ale také pro terapeuty, pedagogy, odborníky a širokou odbornou veřejnost z ČR i ze zahraničí.

Mezinárodní konference psychomotoriky je dokonce velmi čerstvě ohodnocena 10 kreditními body za účast a doporučena Asociací klinických psychologů v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog (v souladu se zákonem číslo 96/2004 Sb. a navazující vyhláškou 4/2010 Sb.). Konference je evidována pod evidenčním číslem AKPCR/SC/MK/012/2016.

Už nyní se těšíme na Vaši účast v příštím roce.
Za organizační výbor,

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.
Odborný asistent katedry psychologie PF UJEP