8. Mezinárodní konference psychomotoriky

8. Mezinárodní konference psychomotoriky

Pohybová aktivita a duševní zdraví

4. – 6. 4. 2017

Termín dalšího ročníku Mezinárodní konference psychomotoriky je stanoven!

Vážení přátelé a kolegové,

Dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník Mezinárodní konference psychomotoriky, která se bude konat 4. – 6. dubna 2017 v Ústí nad Labem. Letošním tématem konference je Pohybová aktivita a duševní zdraví. Konference bude zároveň finální konferencí vědecko-výzkumného projektu „Pohybová aktivita jakou součást léčby psychiatrických pacientů“ v rámci spolupráce UJEP a Norské školy sportovních studií.
Myšlenka propojení pohybové aktivity a duševního zdraví má v Evropě mnohaletou tradici, ovšem stále je potřeba ji rozvíjet a šířit. Naším cílem je:
– prohlubovat povědomí o pozitivních efektech přirozeného pohybu na psychiku i tělo celé populace,
– šířit základní myšlenky psychomotoriky dle EFP (European Forum of psychomotricity),
– inspirovat a podporovat účastníky v jejich práci a sebe-rozvoji,
– připravit půdu a prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, zážitků v oblasti pracovního i osobnostního rozvoje.

Jako hlavní hosté zde vystoupí prof. Marit Sorensen (Norská škola sportovních studií, Norsko), prof. Adrian Taylor (Univerzita Plymouth, Velká Británie) a doc. Běla Hátlová (UJEP, ČR). Součástí konference budou odborné přednášky a praktické prožitkové workshopy. Jako každý rok se na Vás budeme těšit na půdě Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Mezinárodní konference psychomotoriky je doporučena Asociací klinických psychologů v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog (v souladu se zákonem číslo 96/2004 Sb. a navazující vyhláškou 4/2010 Sb.) a je ohodnocena 12 body.

Za tým organizátorů,
Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

psychomot_2016_cz